Тестова новина 3

От изказвания от Министерството на финансите и Националната агенция за приходите се създава впечатление, че целият ресторантьорски и хотелиерски бизнес е в сивата икономика. Това заявяват от Българската асоциация на заведенията в свое официално становище.

Те посочват, че въпреки че подкрепят държавата в борбата срещу сивата икономика, подобни твърдения не отговаря на истината и нарушават имиджа на изрядните данъкоплатци.

Безспорен факт е, че браншът се задъхва, признават от БАЗ. Според тях трябва да има по-голям диалог между хотелиери, ресторантьори, Министерството на финансите и НАП, така че да се изслушат проблемите на бранша и да се търсят общи решения.

От изказвания от Министерството на финансите и Националната агенция за приходите се създава впечатление, че целият ресторантьорски и хотелиерски бизнес е в сивата икономика. Това заявяват от Българската асоциация на заведенията в свое официално становище.

Те посочват, че въпреки че подкрепят държавата в борбата срещу сивата икономика, подобни твърдения не отговаря на истината и нарушават имиджа на изрядните данъкоплатци.

Безспорен факт е, че браншът се задъхва, признават от БАЗ. Според тях трябва да има по-голям диалог между хотелиери, ресторантьори, Министерството на финансите и НАП, така че да се изслушат проблемите на бранша и да се търсят общи решения.